Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zawiadomienie o złożeniu oferty 5/2014

                                                                                                                                       Milejów dn. 2014-10-15

 

 

 

Protokół z przeprowadzonego

ZAPYTANIA CENOWEGO

Zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych

(tekst  jednolity z 2007 roku: Dz. U. Nr223 poz. 1655)ustawy nie stosuje się

 

1. W celu zamówienia oprogramowania dla dziesięciu stanowisk przeprowadzono zapytanie o cenę.

2.  Zapytanie ogłoszono na stronie BIP zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie..

3. Przedstawiono poniższe oferty:

Lp

Nawa i adres

 

Uwagi

1.

KOMEX A. Szadowiak sp.j.

Ul. zgierska 73

91-463 Łódź

 

przedstawiła ofertę

 

4.  Wybrano oferenta:        KOMEX A. Szadowiak sp.j. ul. Zgierska 73, 91-463 Łódź

Oferta przedstawiona przez firmę KOMEX A. Szadowiak sp.j. ul. Zgierska 73, 91-463 Łódź

była najbardziej korzysta cenowo.

 

                                                                                  

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2014 10:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szafranek
Ilość wyświetleń: 922
17 października 2014 10:36 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
17 października 2014 10:35 (Dariusz Szafranek) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl