Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie

Zapytanie ofertowe 14/2014

Milejów, 2014-11-14

 

 

                                                                                               Zapytanie ofertowe 14/2014

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie kieruje specyfikację zapytania ofertowego :

1)      Ilość dokumentacji łącznie około 50mb,  cenę podać za 1mb. Uwzględniając wszystkie kategorie czyli B-3, B-5, B-10, B-25 oraz B-50.

2)      Podać cenę za 1szt. opracowania akt osobowych

3)      Proszę uwzględnić przy opracowaniu kat. B-25 i B-50 – wyjęcie materiałów metalowych oraz właściwe zabezpieczenie akt>

4)      Materiały – pudła – cena jednostkowa  netto do realizacji zlecenia: pudła archiwizacyjne „150”, pudła archiwizacyjne „100”, pudła zbiorcze (5 segregatorów)

 

W związku z porządkowaniem danych osobowych Wykonawcę obowiązywać będzie Ustawa o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

 

5)      Ofertę należy przesłać na adres: Zespół Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, ul. Partyzancka 62, 21-020 Milejów, tel./fax. 817572021, e-mail: zsmilejow@wp.pl

 

6)      Termin złożenia ofert - upływa w dniu 19 listopada godz. 1200

 

7)      Oferty można dostarczyć:

-Za pośrednictwem poczty

-Kurierem

-Osobiście

- E-mailem na adres: zsmilejow@wp.pl

 

8)      Zamawiający nie będzie rozpatrywał ofert alternatywnych, niezgodnych z przedmiotem zapytania ofertowego.

 

9)      Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny.

 

10)  Zastrzegamy sobie prawo do nie skorzystania z żadnej ze złożonych ofert, bez podania przyczyny jak również nie powiadamiania pisemnie oferentów o wyniku postępowania.

 

11)  Informacja o wyborze oferenta zostanie umieszczona na stronie internetowej: zs2milejow.edu.pl BIP 

 

Informacji w sprawie zapytania ofertowego udziela Pan Dariusz Szafranek – tel.817572021

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2014 11:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Szafranek
Ilość wyświetleń: 916
14 listopada 2014 11:29 (Dariusz Szafranek) - Zmiana treści zakładki.
14 listopada 2014 11:28 (Dariusz Szafranek) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: IDcom.pl